Aerosol Service Sp z.o.o. Projekty Unii Europejskiej

Beneficjent: Aerosol Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału i poprawa ekoefektywności Aerosol Service sp. z o.o. poprzez zakup linii produkcyjnej do napełniania aerozoli technicznych
Okres realizacji: 16.03.2017 r. – 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 2 460 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 798 000,00 PLN
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Aerosol Service na rynku producentów aerozoli, przede wszystkim aerozoli technicznych w kontekście europejskim, redukcja surowcochłonności i energochłonności procesów produkcyjnych oraz wprowadzenie do oferty firmy ulepszonych i nowych usług. Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić: umożliwienie wdrożenia wyników badań B+R dotyczących wykorzystania sprężonych gazów, wzrost udziału w rynku ekologicznych aerosoli oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie.
Planowane efekty:
Efektem projektu będzie poprawa ekoefektywności produkcji w Aerosol Service tj. zmniejszenie surowcochłonności i energochłonności procesów produkcyjnych oraz zwiększenie eksportu Beneficjenta poprzez wprowadzenie nowych, pożądanych na rynku europejskim usług: tj. produkcji opakowań i napełniania aerozoli technicznych.
Beneficjent: Aerosol Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer projektu: POIR.03.03.03-22-0049/19
Tytuł projektu: Promocja marki produktowej AEROSOL SERVICE na rynkach międzynarodowych w ramach Programu Promocji Branży Kosmetycznej
Okres realizacji: 15.04.2019 r. – 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 423 776,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 254 265,60 PLN
Cel projektu:
Celem projektu jest promocja marki Aerosol Service na rynkach międzynarodowych, co przełoży się̨ bezpośrednio na poziom uzyskiwanych przez Beneficjenta przychodów ze sprzedaży eksportowej. W ramach realizacji celu projektu Beneficjent weźmie udział w 3 imprezach targowo–wystawienniczych jako wystawca, w 4 imprezach targowo – wystawienniczych jako uczestnik, a także w misji gospodarczej do Federacji Rosyjskiej oraz zorganizuje misje przyjazdowe.
Planowane efekty:
Efektem projektu będzie zawarcie co najmniej 24 zagranicznych kontraktów handlowych oraz wzrost sprzedaży produktów eksportowych. Rezultaty projektu przełożą się na dalszy rozwój działalności eksportowej Beneficjenta miedzy innymi poprzez stworzenie zaplecza kapitałowego dla podejmowania dalszych prób ekspansji zagranicznej jak również̇ dla inwestycji w badania i rozwój służącej rozwojowi i tworzeniu nowych produktów dedykowanych do sprzedaży zagranicznej.
Aerosol Service
Aerosol Service Sp. z o.o
Charnowo 36, 76-270 Ustka
Polska
tel.: +48 59 863 70 00
e-mail: officeaerosol.pl
Dział Sprzedaży
mob.: +48 59 863 70 00
mail: salesaerosol.pl
Dział Finansów
mob.: +48 59 863 70 00
mail: financeaerosol.pl
Dział Kadr
mob.: +48 59 863 70 02
mail: hraerosol.pl
© Aerosol Service Sp. z o.o.